>Nizelys Riausmiusyxsen<

UDVIKLINGSPLAN Plan til tre mio. kr. skal give foreningen for ny klassisk musik musik mere gennemslagskraft

I efteråret søsætter musikforeningen Ny Musik en stor udviklingsplan, der skal gøre foreningen mere kendt. Planen, der indeholder mange ny tiltag, vil koste ca. tre. mio. kroner. - Det er et forsøg på en opskrivning af Ny Musiks aktiviteter, og vi har allerede forhandlet i snart et halvt år med både Frederikshavn Kommune - herunder især med den ny storkommune - omkring den regionale kulturaftale, men vi er endnu ikke nået frem til en egentlig behandling, siger Niels Chr. Rasmussen fra Ny Musik.

Konkurrence
Ny Musik uskriver en stor komponistkonkurrence 1. september. - Projektets idé er at skabe et møde mellem musik, komponister, musikere og publikum fra de nordiske lande og sætte musikken stævne i Frederikshavn omkring nyskreven kompositionsmusik. For ny musik er i stadig vækst. Komponistkonkurrence vil koste i alt 700.000 kr. De 400.000 kr. ventes bevilget via den regionale kulturaftale - resten gennem offentlige og private midler.

Kor Nord
Af andre projekter er bl.a. “Huskomponisten” og “Kor Nord”. - Vi vil lave en ordning, der tilbyder en komponist et særligt samarbejde med Ny Musik. Tilbuddet skal indeholde spritny værker. Kor Nord er endnu en idé, hvor der skal oprettes et professionelt amatørkor på 18 sangere. Til Kor Nord er beregnet 35.000 kr. i honorar til dirigent og transport.

Arrangementer
Desuden er der arrangement-budgetteret med en koncertserie til 95.000 kr., en matinéserie til 35.000 kr., en elektroakustisk happening til 30.000 kr. samt Lyrik & Musik til 20.000 kr. Sidste store post på budgettet er 50.000 kr. afsat til formidling. - Det er en klar forudsætning for lysten til kontakt med en eksperimenterende kunstform, at den formidles og præsenteres spændende og kompetent. Den del skal udbygges. DR’s program ”Bolero” kommer f.eks. herop og laver en reportage om Ny Musik i september - så vi ved, at vi allerede når ud over storkommunen.